Top list
Products   » Swedish Books » Psykologi » Product

Fallstudier av Sigmund Freud

Fallstudier av Sigmund Freud

Samlade verk av Sigmund Freud. Band VI.

Den sjätte volymen av Sigmund Freuds samlade skrifter på svenska innehåller nyöversättningar av de fem stora fallstudierna, populärt kända som Dora, Lille Hans, Råttmannen, Schreber och Vargmannen. Freuds originalanteckningar till Råttmannen finns bevarade och ingår i volymen. Genom dessa fallbeskrivningar får vi följa den historiska utvecklingen av psykoanalysens centrala tankegångar och vi får insyn i det psykoanalytiska arbetets vardag.

Fallstudier är kanske det bästa exemplet på Freuds jordnära och realistiska syn på vetenskap. Det är det enskilda fallets realiteter som tvingar honom att se sig efter nya teoretiska formuleringar, som i sin tur måste prövas genom noggrann observation. Freuds fallstudier är dock inte bara historiska dokument. De vittnar också om Freuds djupt humanistiska ansträngning att sätta sig in i varje individs inre värld av tankar och känslor, önskningar och rädslor. Dessutom är de enastående litterära prosastycken, spännande som kriminalhistorier, som fortfarande kan trollbinda oss med sin elegans och sina oförutsebara vändningar.

Översättning Ingrid Wikén Bonde och Lars W Freij Volymansvarig : Andrzej Werbart är fil. dr i psykologi, medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen, psykoanalytiker i privatpraktik samt forskare bl a vid Psykoterapiinstitutet, Stockholms läns landsting. Han har publicerat en rad vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar.


Partno: Description: Price: Qty:
141201 Fallstudier av Sigmund Freud 126,00 SEK/st

Back

right