Top list
Products   » Swedish Books » Ekonomi » Product

Företag köper tjänster av Björn Axelsson

Företag köper tjänster av Björn Axelsson

Företag köper tjänster

Företag köper tjänster av Björn Axelsson

Titel:

Företag köper tjänster

Författare:

Björn Axelsson

Förlag:

SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle) Förlag

Upplaga:

1

Utgiven datum:

1998-08

Genre, ämnesord:

Inköpsadministration, leveranskontroll

ISBN10:

91-7150-702-7

ISBN13:

9789171507020

Språk:

Svenska

Bindning:

Häftad

Mått (mm):

228 x 156 x 28 mm

Sidantal:

416 sidor

Vikt (g):

750 gram

Pris (SEK):

120 SEK

Beskrivning:

Inköp av produkter, och framför allt tjänster, blir ett alltmer framträdande drag i företag och organisationers verksamhet. Inom de offentliga verksamheterna sker en likartad utveckling. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Inköp av produkter, och framför allt tjänster, blir ett alltmer framträdande drag i företag och organisationers verksamhet. Inom de offentliga verksamheterna sker en likartad utveckling. I stället för att i egen regi producera alla de tjänster som ska tillhandahållas medborgarna så köps de från leverantörer inom och utanför de kommunala och statliga sfärerna.

Vilka tjänster köper företag? Skiljer de sig mycket mellan skilda typer av företag? Hur viktigt är tjänsteköpandet? Varför och från vilken typ av företag köps tjänster? Det inledande kapitlet ger en översikt över hur tjänster kommer in i företags, organisationer och förvaltningars verksamheter.

 Kapitel två, tre och fyra beskriver mer ingående vad en tjänst är och tar upp de särskilda problem som kan vara förknippade med köp av tjänster, t. ex kvalitetsfrågor i samband med köp och fullgörande av tjänsteleverans. Kapitel fem, sex och sju behandlar teorier för inköp av tjänster t. ex. inköpsstrategier som out- och insourcing, transaktionsinriktad eller relationsinriktad inköpsfilosofi.

 Prissättning med utgångspunkt i produktionskostnader, marknadssituation och kundvärde behandlas i kapitel åtta. Kapitel nio och tio beskriver inköpsbeteenden i skilda sammanhang. Vilka möjligheter ger marknadsstrukturen och vilka är begränsningarna? Kapitel elva och tolv beskriver marknadsmiljön och vad den har för betydelse för inköpsarbetet. Tjänster ställer särskilda krav på inköparen, inköpsavdelningen och inköpsfunktionen i vidare mening. Kapitel tretton och fjorton behandlar inköpsorganisation och arbetssätt samt hur såväl personal som organisation kan utvecklas. Boken avslutas med en sammanfattande analys.

Om författare:

Björn Axelsson är docent i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail:          mezerah.eshop@gmail.com

Skaype ID:    mezerah.eshop

 


Partno: Description: Price: Qty:
10544 Företag köper tjänster av Björn Axelsson 128,00 SEK/st

Back

right