Top list
Products   » Swedish Books » Management » Product

Integrerad Organisationslära by Bruzelius, L, & Skärvad

Integrerad Organisationslära by Bruzelius, L, & Skärvad

Integrerad Organisationslära

Integrerad Organisationslära

Bruzelius, L, & Skärvad 

Beskrivning:

                      Titel :            Integrerad Organisationslära

                      Författare:     Bruzelius, L, & Skärvad

                      Förlag:          Studentlitteratur

                      Upplaga:       8

                      Revisionsår: 2000

                      Utgivningsår: 1975

                      Ämne:           Organisationslära

                      ISBN:            91-44-01311-6 / 9144013116 / 9789144013114

                      Språk             Svenska

                      Bindning:      Inbunden

                      Format (cm):  22 x  15,5 x 2,7                 

                      Sidantal:        411

                      Vikt (gr):       600

                      Pris:              150 SEK

Beskrivning

Integrerad organisationslära
Kunskap om och förståelse för organisatoriska och administrativa problem och hur dessa kan lösas utvecklas bäst genom problemorienterade studier. Praktikfall innehåller ett flertal praktikfall och övningsuppgifter som ansluter till författarnas lärobok Integrerad Organisationslära. Praktikfall används med fördel tillsammans med läroboken men kan även användas fristående.
Detta heltäckande standardverk har med åren blivit en mycket använd bok såväl på universitet och högskolor som i företag och andra organisationer. Boken ger en helhetsbild av organisationslärans utveckling och praktiska tillämpning samt kombinerar teori och praktik, främst beträffande organisationers effektivitet och förnyelse.

I denna helt reviderade och omstrukturerade nionde upplaga framhävs affärsidéns centrala roll i organisationen. Utifrån den affärsidébaserade organisationsteorin diskuteras organisationens mål, strategier samt sociala dimensioner med individ, team och kultur som tongivande begrepp i organisationer. Boken redovisar på ett integrerat sätt och med ett tydligt ledarperspektiv att en organisation kräver ledarskap, styrning, förändring och förnyelse. Författarnas gedigna erfarenheter av undervisning, forskning och konsultverksamhet avspeglas i ett stort antal nya fall och exempel från olika typer av organisationer.

Boken vänder sig till studerande i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen med organisationer som studieobjekt, samt till personer som är praktiskt verksamma i företag och andra organisationer.

Om författare:

Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad är docenter i företagsekonomi vid Lunds universitet. De har under många år arbetat som konsulter i frågor som gäller organisationers strategi, effektivitet och förnyelse. Båda har publicerat böcker om företagsekonomi, företagsledning och företagsadministration. Sedan 1985 är de partners i Bruzelius-Skärvad International (numera BSI & Partners, www.bsi.se).Integrerad Organisationslära 2
Partno: Description: Price: Qty:
14103 Integrerad Organisationslära by Bruzelius, L, & Skärvad 160,00 SEK/st

Back

right