Top list
Products   » Swedish Books » Ekonomi » Product

Investeringsbedömning av Ingvar Persson, Sven-Åke Nilsson

Investeringsbedömning av Ingvar Persson, Sven-Åke Nilsson

Front Cover

Investeringsbedömning

Ingvar Persson, Sven-Åke Nilsson

Beskrivning:

            Titel :                       Investeringsbedömning

            Författare:          Ingvar Persson, Sven-Åke Nilsson

            Förlag:              Liber Ekonomi

            Upplaga:           6:2

            Utgivningsår:    2001

            Ämne:              investeringskalkylering och investeringsbedömning

            ISBN10:                      47-04393-8 / 9147043938

            ISBN13:                      9789147043934

            Språk                         Svenska

            Bindning:                     Häftad

            Format:                        24 x 16,5 x 1 cm

            Sidantal:                      232

            Vikt:                           400 gr

            Pris:                           150 SEK

 Beskrivning

Investeringsbedömning är en grundläggande bok om investeringsbedömning och investeringskalkylering ur ett brett perspektiv. Boken behandlar investeringar i såväl ett samhällsperspektiv som ett företagsperspektiv. Investeringsplanering, formler för ränteräkning, lönsamhetsbedömning av ett investeringsalternativ och finansiering på projekt- och budgetnivå är exempel på områden som behandlas utförligt.

I den nuvarande upplagan har främst bokens första nio kapitel omarbetas.

Boken innehåller även ett antal övningsuppgifter (med utförliga lösningar sist i boken).

Om författare:

Ingvar Persson är tekn. dr och docent i industriell organisation vid Tekniska Högskolan i Lund. Hans forskning har framförallt koncentrerats kring investeringsbedömning och investeringsprocesser i industriföretag. Ingvar Persson står ensam för revideringen av den nya upplagan.

Sven-Åke Nilsson var fil. lic. i företagsekonomi och undervisade som universitetslektor vid Ekonomihögskolan i Lund och i industriell organisation vid Tekniska Högskolan i Lund.Back Cover
Partno: Description: Price: Qty:
1408001 Investeringsbedömning av Ingvar Persson, Sven-Åke Nilsson 160,00 SEK/st

Back

right