Top list
Products   » Swedish Books » Psykologi » Product

Människan i arbetslivet: Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning av Lennart Lennerlöf (red.)

Människan i arbetslivet: Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning av Lennart Lennerlöf (red.)

Människan i arbetslivet

Människan i arbetslivet: Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning av Lennart Lennerlöf (red.)

Titel:

Människan i arbetslivet. Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning.

Författare:

Lennart Lennerlöf

Gunnar Aronsson

Förlag:

Allmänna Förlaget

Utgivningsår:

1991

Ämnesord:

Arbetsmiljö, Arbetarskydd, Beteendevetenskap, Arbetsförhållanden, Psykosocial arbetsmiljö, Arbetsorganisation, Arbetslivsforskning, Beteendevetenskaplig forskning, Working conditions, Beteendevetenskaper, Behavioural sciences, Psychosocial working environment, Arbetsmiljörisker, Occupational hazards

Genre:

Psykosocial arbetsmiljö

ISBN-10:

91-38-92059-X

ISBN-13/EAN:

9789138920596

Språk:

Svenska

Bindning:

Häftad

Format (mm):

210 x 141 x 21

Sidantal:

340

Vikt (gr):

400

Pris (SEK):

60 SEK

Beskrivning:

Översikt över beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning. Fristående uppsatser, skrivna av svenska specialister. Bl.a. behandlas sömnproblem vid skiftarbete, psykologiska olycksorsaker, stress, ledarskap i arbetslivet, kompetensutveckling, datorisering, kvinnors arbetsförhållanden, forskarens roll i förändringsarbete. För högskolan, men även lämplig för den som arbetar praktiskt med arbetsmiljöfrågor

Innehåll:

1. Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning, Lennart Lennerlöf

9

2. Psykologin och den fysiska och kemiska arbetsmiljön, Anders Kjellberg

28

3. Upplevd ansträngning i fysiskt arbete, Gunnar Borg

50

4. Sömn, trötthet och oregelbundna arbetstider, Torbjörn Åkerstedt

70

5. Arbetsolycksfallen och den mänskliga faktorn, Carin Sundström-Frisk

98

6. Stress i arbetslivet, Gun Johansson

122

7. Arbetsorganisation och ledarskap, Sigvard Rubenowitz

140

8. Produktionsteknik och arbetsmiljö, Jan Forslin

158

9. Organisation, teknik och kvalifikation, Gunnar Aronsson

179

10. Datorisering och arbetsmiljö, Peter Docherty

202

11. Styrning av system: kognitionspsykologiska aspekter på modernt arbete, Berndt Brehmer

229

12. Klientrelaterat arbete, Ingrid Stymne

249

13. Kvinnors arbetsförhållanden, Gunnela Westlander

273

14. Arbetsmiljöns utformning: Ett miljöpedagogiskt problem, Arvid Löfberg

295

15. Förändringsarbete, Lars Björk

318Människan i arbetslivet b
Partno: Description: Price: Qty:
141206 Människan i arbetslivet: Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning av Lennart Lennerlöf (red.) 64,00 SEK/st

Back

right